Kovimport spol. s r.o.

Adresa:
Štrková 4
Žilina
011 88
Slovensko
Telefónne číslo:
041/7632 197
Fax:
041/7632 197
Mobilné číslo:
0904198823, 0911198824, 0911198825, 0948409509