Prehľad najpoužívanejších akostí:

 • 10 505 - na výstuž betónových konštrukcií
 • 10 607 - na výstuž betónových konštrukcií
 • 10 650 - na koľajový zvršok
 • 11 109 - automatová
 • 11 110 - automatová
 • 11 120 - automatová
 • 11 140 - automatová
 • 11 300 - na ťahanie a tvárnenie za studena
 • 11 320 - na ťahanie a tvárnenie za studena
 • 11 330 - na ťahanie a tvárnenie za studena
 • 11 343 - obvyklá akosť vhodná na zváranie
 • 11 366 - pre vyššie teploty a žiarupevná
 • 11 368 - pre vyššie teploty a žiarupevná
 • 11 373 - obvyklá akosť vhodná na zváranie
 • 11 375 - obvyklá akosť vhodná na zváranie
 • 11 378 - obvyklá akosť vhodná na zváranie
 • 11 423 - obvyklá akosť
 • 11 425 - obvyklá akosť
 • 11 474 - pre vyššie teploty a žiarupevná (na kotle)
 • 11 500 - s vyššim obsahom uhlíka na staticky i dynamicky namáhané strojné súčasti
 • 11 503 - pre znížené atmosferické teploty pod -20°C
 • 11 523 - obvyklá akosť, na konštrukcie a súčasti vozidiel
 • 11 600 - s vyšším obsahom uhlíka, na strojné súčasti vystavené tlaku
 • 11 700 - s vyšším obsahom uhlíka, tvrdá i bez tepelného spracovania
 • 11 800 - s vyšším obsahom uhlíka, na mlecie gule
 • 11 901 - oteruvzdorná, na mlecie gule
 • 12 010 - na cementovanie, na lisovanie za studena
 • 12 020 - na cementovanie (nevhodná na galvanické pokovovanie)
 • 12 023 - väčšie strojné súčasti a súčasti motorových vozidiel, na cementovanie
 • 12 024 - väčšie strojné súčasti a súčasti motorových vozidiel, na cementovanie
 • 12 030 - na zušľachťovanie, na súčasti motorových vozidiel
 • 12 031 - na zušľachťovanie, na strojné súčasti pre lode a koľajové vozidlá
 • 12 040 - na zušľachťovanie (na hriadele)
 • 12 041 - na zušľachťovanie (na malé i veľké hriadele, piesty, ...)
 • 12 042 - na veľmi namáhavé súčasti pri nízkej teplote (do 20 mm)
 • 12 050 - na zušľachťovanie, na povrchové kalenie, na veľké výkovky
 • 12 051 - na zušľachťovanie, na hriadele, vretená, páky
 • 12 052 - na zušľachťovanie, vhodná na kalenie
 • 12 060 - na zušľachťovanie, zalomené hriadele, ozbené kolesá, lis. náradie...
 • 12 061 - na zušľachťovanie, na hriadele, ozubené kolesá, kliny a perá, pružiny
 • 12 071 - na pružiny
 • 12 090 - na pružiny a laná
 • 12 140 - na veľké výkovky
 • 13 030 - žiarupevná, pre zvárané časti kotlov a tlakových nádob
 • 13 141 - na zušľachťovanie, na veľké výkovky
 • 13 180 - na pružiny žeriavové koľajnice
 • 13 240 - na zušľachťovanie, na veľké výkovky
 • 13 251 - na pružiny hospodárskych strojov
 • 13 270 - na pružiny a spojkové lamely
 • 13 320 - odolná proti opotrebovaniu
 • 14 100 - na zušľachťovanie, odolná proti opotrebeniu
 • 14 120 - na cementovanie (do 30 mm)
 • 14 140 - na zušľachťovanie, na súčasti leteckých motorov a motorových vozidiel
 • 14 220 - na cementovanie, na kyanizovanie, dobre zvárateľná
 • 14 221 - na cementovanie, na kyanizovanie
 • 14 223 - na cementovanie, na ozubené kolesá, hriadele, čapy...
 • 14 230 - na zušľachťovanie, na značne namáhané súčasti menších prierezov
 • 14 231 - na cementovanie a nitrocementovanie
 • 14 240 - na zušľachťovanie, na veľké výkovky
 • 14 260 - na namáhané pružiny automobilov a železničných vozňov
 • 14 331 - na zušľachťovanie, na strojné súčasti, zvárané a nitované konštrukcie
 • 14 341 - na zušľachťovanie, na strojné súčasti
 • 15 110 - žiarupevná, pre vyššie teploty a tlaky, na energické a chemické zariadenia
 • 15 121 - žiarupevná, pre vyššie teploty a tlaky, na energické a chemické zariadenia
 • 15 124 - na zušľachťovanie, na zvárané drôty
 • 15 130 - na zušľachťovanie, na veľké výkovky
 • 15 131 - na zušľachťovanie, na strojné súčasti vystavené vyšším teplotám
 • 15 222 - na zvárané nosné konštrukcie so zaručenou zvariteľnosťou
 • 15 230 - na zušľachťovanie, na strojné súčasti s vysokou pevnosťou, výkovky
 • 15 231 - na zušľachťovanie, na strojné súčasti motorových vozidiel s vysokou pevnosťou
 • 15 233 - žiarupevná
 • 15 236 - žiarupevná
 • 15 240 - na zušľachťovanie, na strojné súčasti s dobrou ťažnosťou a húževnatosťou
 • 15 260 - na zušľachťovanie, čapy, pružiny, hriadele, vretená
 • 15 261 - na zušľachťovanie, na strojné súčasti motorových vozidiel
 • 16 220 - na cementovanie, na veľmi namáhavé strojné súčasti (ozubené kolesá)
 • 16 240 - na zušľachťovanie, na veľké výkovky
 • 16 320 - pre nízke teploty, na lopatky a hriadele turbokompresorov
 • 16 420 - na cementovanie, na veľmi namáhavé strojné súčasti
 • 16 444 - pre vyššie teploty a tlaky, na veľké výkovky (turbínové kolesá)
 • 16 640 - na zušľachťovanie (bez deformacií po kalení)
 • 17 021- antikorózna a žiaruvzdorná (do 800°C)
 • 17 023 - antikorózna, odolná proti opalu
 • 17 027 - antikorózna, kaliteľná
 • 17 029 - antikorózna, kaliteľná (na nože, nožnice, chirurgické nástroje)
 • 17 041 - antikorózna a žiaruvzdorná, vhodná na povrchové hliníkovanie
 • 17 102 - žiarupevná a odolná stlačenému vodíku
 • 17 113 - žiarupevná (krehká)
 • 17 115 - na ventily
 • 17 153 - žiaruvzdorná (vhodná i na náradie)
 • 17 240 - antikorózna, na chemické zariadenia a tlakové nádoby
 • 17 241 - antikorózna, na chemický a potravinársky priemysel
 • 17 246 - antikorózna a žiaruvzdorná
 • 17 248 - antikorózna, na chemické zariadenia a tlakové nádoby
 • 17 251 - žiaruvzdorná, na pecné zariadenia v sklárskom a keramickom priemysle
 • 17 253 - žiaruvzdorná, na vyhrievacie odporové drôty
 • 17 255 - žiaruvzdorná
 • 17 341 - austenitická, žiarupevná (pre tepelné energetické zariadenia)
 • 17 348 - antikorózna, na chemické zariadenia a tlakové nádoby
 • 17 351 - antikorózna (vhodná i ako pružinová)
 • 19 191 - na tvárnenie, strihanie, rezanie, ručné náčinie a náradie, formy
 • 19 312 - na strihanie a tvárnenie za studena, formy, meradlá a ručné nástroje
 • 19 313 - na strihanie a tvárnenie za studena, formy, meradlá
 • 19 436 - na strihanie a tvárnenie za studena, drvenie, na rezné nástroje a formy
 • 19 452 - na strihanie a rezanie za studena, na formy a nástroje na drvenie a mletie
 • 19 552 - na tvárnenie a strihanie za tepla, formy
 • 19 732 - na nástroje rezné, ručné, strižné a tvárniace
 • 19 733 - na nástroje rezné, ručné, strižné a tvárniace
 • 19 802 - rýchlorezná oceľ, na nástroje na hrubovanie
 • 19 824 - rýchlorezná oceľ, na nástroje s jemnými britmi, húževnaté
 • 19 830 - rýchlorezná oceľ, vhodná na nitrid., na vrtáky a závitníky
 • 19 855 - rýchlorezná oceľ, na pevn. oceľ, oceľoliatinu a šedú liatinu
 • 19 856 - rýchlorezná oceľ, na ťažko obrobiteľné materiály a oceľoliatinu
Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“.
Ok